Επικοινωνία

Είστε ιδιοκτήτης ή ενδιαφερόμενος αγοραστής ή ενοικιαστής;

α) Καλέστε μας στο 211-7701990 ή

β) Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@cityestate.gr ή

γ) συμπληρώστε τη φόρμα: