28/12/2018

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές το 2019 και το 2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εναρμόνιση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς. Και όλα αυτά πριν καλά καλά οι νέες αντικειμενικές


if ( is_home() ) { do_action( 'homepage' ); } else { get_template_part( 'loop' ); }